LÔ ĐỀ QUA MẠNG TẠI NHÀ CÁI KINGBET86 3 PHÚT 1 LẦN

Lô đề qua mạng tại nhà cái Kingbet86 3 phút 1 lần Kingbet86 một nhà cái cá cược chuyên cung cấp dịch vụ chơi cá cược online, bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trò chơi cá cược xổ số cực kỳ hay mà bạn có thể chơi khi tham gia cá cược tại sảnh Kingbet86 xổ số.

Trò cá cược xổ số giới thiệu đến các bạn ngày https://xosokingbet.info/hôm nay có tên là “1-M BCT” một trò chơi có hàng chục cách chơi và kèo cược, tỷ lệ cược đa dạng hấp dẫn.

Kingbet86
Kingbet86

1.GIỚI THIỆU LÔ ĐỀ QUA MẠNG 1-M BCT

Kết quả mở thưởng của 1-M BCT là những con số được tạo ngẫu nhiên qua hệ thống RNG, nhiều mã hóa có thể kiểm chứng vì thế mức độ công bằng khi tham gia trò chơi là cực cao.

Thời gian mở thưởng 1 phút 1 lần, bạn có thể tham gia chơi 24 giờ liên tục.

Kết quả mở thưởng của 1-M BCT dựa vào các số từ 0 đến 9 tạo thành tổ hợp kết quả với 5 hàng số: hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 

2.QUY TẮC CHƠI LÔ ĐỀ QUA MANG 1-M BCT TẠI KINGBET86 CASINO  

1. CÁCH CHƠI CHỌN SỐ-HÀNG SỐ

1. Hàng số 5 tinh: Tại 5 vị trí hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tiến hành đặt cược. Mỗi vị trí từ 0 đến 9 chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 số để đặt cược. Nếu số mở thưởng trùng với số đặt cược và vị trí đặt cược thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số 5 tinh ghép số: hàng chục ngàn: 5, hàng ngàn: 6, hàng trăm: 5, hàng chục: 4, hàng đơn vị: 9. Kết quả mở thưởng là 56549, số đặt cược và vị trí số đặt cược đều trúng kết quả mở thưởng, vì vậy trùng thưởng. 

2. Hàng số hậu tứ: Tại 4 vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tiến hành đặt cược. Mỗi vị trí từ 0 đến 9 chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 số để đặt cược. Nếu số mở thưởng trùng với số đặt cược và vị trí đặt cược thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số hậu tứ ghép số: hàng ngàn: 9, hàng trăm: 9, hàng chục: 4, hàng đơn vị: 9. Kết quả mở thưởng là X9949, số đặt cược và vị trí số đặt cược đều trúng kết quả mở thưởng, vì vậy trúng thưởng.

3. Hàng số tiền tam/trung tam/hậu tam: Tại 3 vị trí: hậu tam(hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị), trung tam(hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục), tiền tam(hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm) tiến hành đặt cược. Mỗi vị trí từ 0 đến 9 chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 số để đặt cược. Nếu số mở thưởng trùng với số đặt cược và vị trí đặt cược thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số hậu tam ghép số: hàng trăm: 2, hàng chục: 4, hàng đơn vị: 2. Kết quả mở thưởng là XX242, số đặt cược và vị trí số đặt cược đều trùng kết quả mở thưởng, vì vậy trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số tiền tam ghép số: hàng chục ngàn:2, hàng ngàn: 2, hàng trăm: 2. Kết quả mở thưởng là 223XX, số đặt cược và vị trí số đặt cược không trùng kết quả mở thưởng, vì vậy không trúng thưởng.

4. Hàng số tiền nhị/hậu nhị: Tại 2 vị trí: hậu nhị (hàng chục, hàng đơn vị), tiền nhị (hàng chục ngàn, hàng ngàn) tiến hành đặt cược. Mỗi vị trí từ 0 đến 9 chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 số để đặt cược. Nếu số mở thưởng trùng với số đặt cược và vị trí đặt cược thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số hậu nhị ghép số: hàng chục: 9, hàng đơn vị: 8. Kết quả mở thưởng là XXX98, số đặt cược và vị trí số đặt cược đều trùng kết quả mở thưởng, vì vậy trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược hàng số tiền nhị ghép số: hàng chục ngàn: 3, hàng ngàn: 2. Kết quả mở thưởng là 32XXX, số đặt cược và vị trí số đặt cược không trùng kết quả mở thưởng, vì vậy không trúng thưởng.

5. Cách chơi 1 hàng số: Tại 5 vị trí hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tiến hành đặt cược, từ 0 đến 9 chọn ra 1 hoặc nhiều số đặt cược. Kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và số đặt cược thì xem như trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược 1 hàng số-đơn thức: hàng chục ngàn: 1, hàng ngàn: 1, hàng trăm: 5, hàng chục: 4, hàng đơn vị: 3. Kết quả mở thưởng là 11543, số đặt cược trùng với số mở thưởng thì trúng thưởng.

2. CÁCH CHƠI CHỌN SỐ-CHỌN NHÓM

1. Chọn nhóm 5 tinh: Dựa vào kết quả 5 vị trí hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị lầm căn cứ mở thưởng.

Chọn nhóm 120: Từ 0 đến 9 chọn 5 số tạo thành đơn cược. Kết quả mở thưởng ở 5 vị trí hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị trùng với số đặt cược, không giới hạn trình tự số mở thưởng, như vậy thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược 5 tinh-nhóm 120 với tổ hợp số 14789, nếu kết quả mở thưởng là 98741, số đặt cược trùng với số mở thưởng vì thế trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược 5 tinh-nhóm 120 với tổ hợp số 15789, nếu kết quả mở thưởng là 97851, số đặt cược không trùng với số mở thưởng vì thế không trúng thưởng. 

Chọn nhóm 60: Vị trí trùng nhị chọn 1 số, số đơn chọn 3 số tạo thành đơn cược, số ở vị trí trùng nhị phải xuất hiện 2 lần. Số đặt cược đều trùng với số mở thưởng, không giới hạn trình tự con số thì trúng thưởng.

VÍ DỤ: Đặt cược 5 tinh-nhóm 60, trùng nhị chọn số 1, số đơn:3,5,7 tạo thành tổ hợp số 13571, nếu kết quả mở thưởng là 57311, số đặt cược trùng với số mở thưởng vì thế trúng thưởng.

(Lưu ý: Việc lựa chọn nhóm 30, 10, 5, 24, 12, 6, 4 đều dựa trên phương pháp đặt cược ở trên, v.v.)

2. Chọn nhóm tiền tam/trung tam/ nhậu tam:

Nhóm 3 Ghép số: Tại 3 vị trí: hậu tam (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị), trung tam (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục), tiền tam (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm) tiến hành đặt cược. Tại kèo cược từ 0 đến 9 chọn 2 hoặc nhiều hơn 2 số tạo thành đơn cược.

VÍ DỤ: Đặt cược tiền tam (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm)-nhóm 3 ghép số là:1, 9 tạo thành tổ hợp 119, 911. Nếu kết quả mở thưởng là 119XX, 911XX, 191XX…thì trúng thưởng.

Nhóm 6 Ghép số: Tại 3 vị trí: hậu tam (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị), trung tam (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục), tiền tam (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm) tiến hành đặt cược. Tại kèo cược từ 0 đến 9 chọn 3 hoặc nhiều hơn 3 số tạo thành đơn cược.

VÍ DỤ: Đặt cược tiền tam (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm)-nhóm 6 ghép số là:2, 7, 9 tạo thành tổ hợp 279XX, 927XX. Nếu kết quả mở thưởng là 279XX, 927XX, 729XX…thì trúng thưởng.

3. CHỌN NHÓM TIỀN NHỊ/HẬU NHỊ

Chọn nhóm-ghép số: Tại 2 vị trí: hậu nhị (hàng chục, hàng đơn vị), tiền nhị (hàng chục ngàn, hàng ngàn) tiến hành đặt cược. Tại kèo cược từ 0 đến 9 chọn 2 hoặc nhiều hơn 2 số tạo thành đơn cược.

VÍ DỤ: Đặt cược tiền nhị (hàng chục ngàn, hàng ngàn)-chọn nhóm ghép số là:1, 5 tạo thành tổ hợp 15, 51. Nếu kết quả mở thưởng là 15XXX, 51XXX thì trúng thưởng. 

Kingbet86

3.KẾT LUẬN:

Bên trên là một vài cách chơi được nhiều người lựa chọn khi tham gia cá cược xổ số 1-M BCT tại sòng bạc Kingbet86 casino. Ngoài những cách chơi mà tôi giới thiệu cho bạn ở bài viết này thì trò chơi còn có nhiều cách chơi hấp dẫn khác. Nhà cái Kingbet86 cũng có nhiều trò chơi, dịch vụ cá cược hấp dẫn, mới lạ, xổ số, cá cược thể thao, cá cược thể thao, game bài casino người thật. 

Nhà cái Kingbet86 có nhiều đường link để bạn tham gia, nếu chưa biết thì click https://kingbet86.vip/dang-ky-kingbet86/ để truy cập. Cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin cá cược về lô đề, xổ số: Nhà cái cùng cách chơi xổ số và lô đề online.

Ngoài các game về Xổ số, Kingbet86 còn có cả các chuyên mục như Thể thao Casino bạn nhé. Tham khảo các chuyên mục Nhà Cái Kingbet86 tại các đường link chính chủ sau đây:

Loading

Leave a Reply